Onnellisuudesta

 

Luin lehdestä artikkelin,  että nykyään voidaan mitata myös onnellisuutta. Mielestäni tämä on varsin ristiriitaista, koska minun mielestäni tunnetiloja ei voida mitata. Näin minulle on ainakin opetettu aikoinaan.

Ilmeisesti tässä on tehty jonkinlainen otantatutkimus, eli tiettyä määrää ihmisiä on joko haastateltu tai he ovat täyttäneet ehkä jonkinlaisen kyselykaavakkeen, jossa on kysymyksiä onnellisuudesta tai pitää arvioida omaa onnellisuustasoaan.

Jos tiettyä asiaa arvioidaan mittakaavalla 1 – 5, on henkilöitä, jotka käyttävät äärilaitoja tai laittavat oman merkintänsä keskiviivalle. Nousee myös kysymys, onko tämä otanta mahdollisimman kattava, että sen pohjalta voidaan tehdä tämänkaltainen päätelmä.

Tämä onnellisuudenmittaaminen lienee asia, jonka pohjalta lehdet saavat lisää kirjoitettavaa ja lehteen sisältöä. Suomalaiset taisivat olla jonkin tutkimuksen mukaan maailman onnellisin kansa. Se, että jokin kaupunki tai maa on maailman tai Suomen onnellisin lieneekin olevan markkinointikeino.

Soittelemisiin, Serena, 246.