SPIRITUAALINEN ISTUNTO

Jotkut ihmiset haluavat puhua hengelle, mutta he eivät tiedä, pilaavatko he jotakin kuten heidän omaa tai perheensä elämää tai jotakin erityistä yhteydessä heidän rakkaisiinsa. Jotkut uskovat, että on olemassa sielu, ja jotkut uskovat, ettei sielua ole olemassa. Mutta joskus saattaa vaikuttaa siltä, että sielu on olemassa. Luemme tai kuulemme usein uutisista, että jossakin paikassa kummittelee, ja kaikki haluavat tietää onko näin, mutta miksi emme uskalla mennä maaseudulle. Luultavasti siksi, koska ihmiset pelkäävät, mutta jotkut ihmiset rohkaisevat mielensä ja he haluavat puhua mille tahansa aaveelle tai sielulle. Ja lopulta he menettävät elämänsä tai mielenterveytensä tai kaiken. Siksi on hyvä pysytellä kummituksista etäällä. Uskon, että ehkä on olemassa sielu tai kummitusten maailma, mutta emme halua mennä sisään siihen maailmaan, koska meidän maanpäällinen maailmamme on oikein hyvä. Jotkut ihmiset haluavat saada vastauksia polttamalla kynttilöitä pimeässä huoneessa ja tekemällä taikuutta ja lukevat mitä tahansa mantroja saadakseen puhua jollekin sielulle tai sieluille, jotkut ihmiset haluavat myös jotakin sielulta, mutta tällaisella tekemisellä voi olla suuri vaikutus yhteiskuntaan ja ihmisten elämään.

Jotkut ihmiset, jotka uskovat aaveisiin ja henkiin, harjoittavat spiritistisiä istuntoja. Istunto on tapahtuma, jonka avulla he voivat puhua kuolleen ihmisen sielulle tai hengelle. Prosessi vaatii vähintään kolme ihmisen läsnäolon, jolloin he kokoontuvat pimeään huoneeseen ja levittävät värikkään kankaan pöydän päälle ja pitävät hengen suosikkiesineitä sen päällä. Sitten he istuutuvat pöydän ympärille, jossa on vaaleata valoa, yleensä kynttilän valoa. Tässä prosessissa on mukana meedio tai esipuhuja ja ihmisiä, jotka haluavat puhua sielun kanssa. Jokainen istuu ympyrässä ja yrittää puhua sielun kanssa tai yrittävät saada vastauksia hengeltä esittämiinsä kysymyksiin.

Henkilö, joka puhuu kokee sielun fyysisesti ja henkisesti. Hän voi tuntea hengen hajun ja tunnistaa hengen tunteet. Jos henki ilmestyy, todiste tulee esille vastauksena kysymykseen, koputuksena henkiselle ja fyysiselle meediolle. Joskus on niin, että henki pitää jättää rauhaan, jos ilmenee ongelmia tai vaaran tunnetta.

Kolme tai useampi ihminen kokoontuu istuntoon tavatakseen henkiä. Johtohenkilö tai esipuhuja johtaa prosessia saadakseen yhteyden sielun prosessin aikana. Ryhmä kokoontuu pöydän ympärille ja jonka päällä on vaalea ja värikäs kangas. Sielun kutsuminen alkaa sillä hetkellä pöydän keskeltä. Oikean tunnelman luomiseksi käytetään suitsuketta, joka poistaa huonon energian. Ennen virallisen meedioistunnon aloittamista osallistujat meditoivat ja rukoilevat suojausta ja keskittyvät henkisesti olemaan läsnä. Kaikki mahdolliset sähköiset välineet sammutetaan tai poistetaan läheisyydestä, jotta ne eivät häiritse yhteydenpitoa. Osallistujat sytyttävät kynttilät, joiden avulla he luovat tunnelman, joka kutsuu sielua. Tämän prosessin mukaan vaaleat kynttilät antavat tarpeeksi näkyvyyttä istunnolle tulevan hengen energialle, koska uskotaan, että henkiä viehättää vaalea valo. Ryhmä osallistuu liittämällä kätensä yhteen ympyrässä, jolloin vahvistetaan hengen kutsua paikalle.

Saadaksesi yhteyden sukulaisen tai ystävän henkeen lausut hyvin, hyvin hitaasti hänen nimensä. Kun henkeen on saatu yhteys, käsien ristiminen on mahdollista. Nyt valmistaudu esittämään kysymys sielulle ja odota vastausta. Kysymys on syytä muotoilla kyllä ja ei-vastauksen muotoon. Tällainen vastauksen muotoilu voidaan tehdä niin, että yksi taputus on ei-vastaus ja kaksi taputusta on kyllä-vastaus. Tätä mallia kutsutaan typologiaksi. Kun kynttilän liekki värähtää ja he tuntevat jotakin erilaista, niin silloin sielu on läsnä. Jos minkä tahansa ryhmän johtaja nukkuu tai menee transsiin, niin anna hänen olla rauhassa. Se on yhteydenpidon alku. Sielu saattaa valita puhua tämän kautta. Kun vastaus on saatu esitettyyn kysymykseen, kiitetään henkeä paikalle saapumisesta ja pyydetään henkeä palaamaan omaan maailmaansa. Sitten kynttilät puhalletaan sammuksiin ja rukoillaan kiitokseksi. Tämä on paras mahdollinen tapa päättää istunto.