Selevänäkijän todellinen rooli

Sellaista henkilöä, jolla on sekä meedion että selvänäkijän kyky, sanotaan mediaaliseksi selvänäkijäksi. Meedio voi tuntea ja aistia asioita, joita tavallisilla aisteilla ei pystytä tuntemaan. Selvänäkijä puolestaan näkee asioita, ihmisiä jne tavalla, joka ei tavallisilla silmillä ole mahdollista. Selvänäköisyys on näin ollen mediaalisuuden yksi osa.

Kuka on mediaalinen selvänäkijä?


Mediaalinen selvänäkijä on henkilö, jolla on kuudes näköaisti, eli kyky “nähdä kirkkaasti”; käsite, joka tulee ranskan kielen sanasta clairvoyance. Mediaalisilla selvänäkijöillä on kyky nähdä tuhansien kilometrien päässä olevia läheisiä, esineitä eri huoneissa tai suljetuissa laatikoissa ja jopa menneitä tai tulevia tapahtumia.

Mediaalisen selvänäkökyvyn juuret ovat muinaisessa ajassa, jolloin sitä harjoittivat munkit ja pyhimykset. Ennustaminen voidaan siis yhdistää alkukantaisiin uskontoihin, joissa profeetat harjoittivat ennustamista meditaation korkeamman tason ja muiden keinojen avulla. He pystyivät tällä tavoin säätämään mielensä niin intensiiviseen keskittymiseen, että heidän henkiset voimansa vahvistuivat siten, että heistä kehittyi mediaalisia selvänäkijöitä.

Mediaalisia selväkijöitä ja spontaaneja mediaalisia kokemuksia on nykyäänkin, mutta ilman uskonnollista kytköstä. Monethan ovat esimerkiksi kokeneet äkkinäisiä näkyjä tai tunteen siitä, että joku läheinen on suurissa vaikeuksissa. Tällaisia kokemuksia voidaan pitää mediaalisen selvänäköisyyden taustalla olevan ilmiönä, johon tutkijoiden tulisi suhtautua vakavasti ja perehtyä asiaan tarkemmin.

Mikä on selvätuntoisuuden, selväkuuloisuuden ja mediaalisen selvänäköisyyden ero?


Selväkuuloisuus ja selvätuntoisuus ovat erillisiä käsitteitä, jotka usein sekoitetaan mediaaliseen selvänäköisyyteen. Suurin ero on aistivissa elimissä. Kaksi ensin mainittua liittyvät kykyyn kuulla ja tuntea asioita, jotka ovat tavallisten ihmisten ulottumattomissa. Mediaalinen selvänäkökyky on taas kyky aistia ja nähdä jonkun toisen henkilön silmillä asioita, joita tavallinen näkökyky ei havaitse. Yhtälailla on olemassa käsitteitä kuten selvähajuaisti (kyky haistaa), selvätietoisuus (erityinen kyky tietää) ja selvämakuaisti (poikkeuksellinen makuaisti).

Voi tavata joskus henkilön, joka pystyy näkemään kun hänen kaukana asuva läheisensä esimerkiksi sairastuu. Hän voi myös nähdä piilotettuja esineitä paikoissa, joissa tavallinen ihminen ei pysty aistimaan mitään.

Mediaaliset testit


Tällaisia testejä on nykypäivänä kaikkien ulottuvilla, kiitos teknisen kehityksen. Mutta, tulee aina muistaa, että nämä testit ovat hyvin alkeellisia, eivätkä välttämättä kerro onko sinulle mediaalisia kykyjä vai ei. Testi tulisi aina valita jostain alkuperäislähteestä, tuhansien tarjolla olevien nettitestien joukosta. Mikäli haluat tehdä testin, jonka tulokseen varmasti voi luottaa, valitse jonkun mediaalisuutta tutkivan institution tekemä testi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mediaaliset selvänäkijät kokevat usein tavallisen elämän vaikeaksi, johtuen heidän kuudennesta aististaan. Monessa tapauksessa he pitävät sitä jopa kirouksena. Mutta kannattaa muistaa, että mediaalinen selvänäkökyky on harvoille suotu erityinen lahja, josta tulee olla kiitollinen ja jota tulee käyttää muiden ihmisten auttamiseen.