Nykyaikaiset ennustajat

Aiemmin ennustaminen oli vain harvojen ihmisten omaama kyky. Näiden ihmisten koettiin olevan siunattuja yliluonnollisella kyvyllä nähdä tulevia tapahtumia ennalta.
Uuden teknologian myötä kaikilla elämän osa-alueilla on havaittu tapahtuneen huomattavia muutoksia. Teknologian kehittyminen on luonut uusia ja innovatiivisia mahdollisuuksia maailmassa, ja niin on tapahtunut myös ennustamisessa. Aikaisemmin ennustaminen on koettu jollain lailla pyhänä, ennustukset on usein tehty tietyssä ympäristössä ja esimerkiksi kasvokkain oleminen ennustuksen ajan on ollut pakollista. Tämä loi rajallisen tarjonnan, sillä ennustuksen saaminen oli mahdollista ainoastaan henkilöille, joiden lähiympäristössä oli ennustajia.

Internetin alku ja sen maailmanlaajuinen käyttö on määritellyt ennustamisen uudelleen. Ennustajien tavoitettavuus on kasvanut massiivisen kokoiselle maantieteelliselle alueelle ja verkossa tapahtuva ennustaminen kasvattaakin jatkuvasti suosiotaan. Verkon kautta tapahtuvissa ennustuksissa ennustaja ja ennustuksen saaja ovat yhteydessä internetissä, jonka avulla he voivat olla kahdenkeskeisessä yhteydessä reaaliajassa, eri sovellusten kautta. Yhteydenpito voi tapahtua jopa ennustajan luomalla verkkosivulla. Myös eri ohjelmistojen suosio ennustuksissa on kasvussa.
Uudet tuulet ja innovatiiviset muutokset ovat myös luoneet kasvavan epäilyksen ennustuksiin ja saaneet suuremmat joukot kyseenalaistamaan ennustusten todenperäisyyttä