Kaikki meedioista

Onko elämää kuoleman jälkeen? Onko mahdollista saada yhteys henkiin? Näitä kysymyksiä olet joskus saattanut pohtia. Vastaus on kyllä, kuolemanjälkeistä elämää on ja yhteydenpito henkien kanssa on mahdollista. Totuus kuolemanjälkeisestä elämästä on meitä kaikkia askarruttava herkkä aihe. Yhteys henkiin ja tuonpuoleiseen on polku, jota vain meedio voi kulkea.

Meediot ovat ihmisiä

Meediot ovat ihmisiä, joille on suotu ainutlaatuinen lahja saada yhteys henkiin ja tuoda tietoa kuolemanjälkeisen elämän todellisuudesta – elämä todellakin jatkuu kuoleman jälkeen. Meediot toimivat siltana tuonpuoleiseen. Istunnot heidän kanssaan mahdollistavat lähteneen viestit jäljelle jääneille, sureville omaisille. Tällä tavoin meedio auttaa heitä hyväksymään menetyksensä ja jatkamaan elämäänsä.

Kanavointi tai mediaalisuus

Kanavointi tai mediaalisuus suoritetaan kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on istunnossa meedion kanssa, jossa asiakas kuulee ja todistaa kaiken tapahtuvan. Henki kanavoituu meedion henkisen ja fyysisen energian kautta ja saa jotain konkreettista, näkyvää tapahtumaan. On äärettömän tärkeää, että istunto suoritetaan paikassa, jossa meediolla on täydellinen ote tapahtumiin, turvallisuuden takaamiseksi. Toinen tapa on mentaalisten meedioiden suorittama yhteyden muodostaminen. Tässä henki tuo tietoa toiselta puolelta meedion henkisen tietoisuuden kautta.Jos haluat tietää enemmän tästä tekniikka tai edes tarvitse apua yhteyttä sukulainen tai muut asiaan liittyvät osapuolet, jotka eivät ole enää kanssamme (ja johdetaan sen jälkeen toiselle puolelle, henkimaailman), kannattaa ottaa yhteyttä ammatillinen välineellä. Kokeile ennustaja24, ne ovat mielestämme ehdottomasti Suomen taitavimmat ja empaattinen puhelin keskisuurten ja ennustajien.

Mentaaliset meediot

Mentaaliset meediot käyttävät kolmea eri keinoa yhteydenpitoon henkien kanssa. Selvänäköisyys (1), joka perustuu ranskankielen kirkasta näköä tarkoittaviin sanoihin. Meedio näkee mielensä kautta hengen, ja kuvailee näkemänsä asiakkaalleen istunnossa. Tämän kaltainen kanavointi voi siis olla subjektiivista tai objektiivista. Selväkuuloisuus (2) on kyky kuulla hengen sanat mielensä kautta. Selvätuntoisuus (3) koetaan yleensä silloin, kun meedio vasta alkaa ymmärtää kykynsä saada yhteys tuonpuoleiseen. Silloin hengen läsnäolo oivalletaan tunteiden kautta.

Kyky olla yhteydessä henkiin ja tuonpuoleisiin tuo mukanaan valtavan vastuun. Henkien instrumenttina oleminen on äärimmäisen tärkeä apu ihmisille, jotka haluavat yhteyden rakastettujensa henkiin. Tämä lahjan avulla voi antaa lohtua omaisille, tai auttaa heitä, jotka vielä harhailevat ymmärtämättä olevansa kuolleita, sekä ymmärtää asioita, joita tavalliset silmät eivätt näe. Vain meedion lahjan avulla voi saada yhteyden tuonpuoleiseen, joka siis on olemassa.