Lapsuuden merkitys

Kiintymysside vanhemman ja lapsen välillä kehittyy jo ihan varhaislapsuudessa. Vauva vaatii itkullaan apua ja turvaa, kiintymissuhteeseen voi vaikuttaa negatiivisesti ellei lapsi saa silloin kaipaamaansa huomiota.

Joissain perheissä lapsi kokee kelpaavansa vain silloin, kun on kiltti ja ahkera. Tällöin jää usein päälle käyttäytymismalli, jolloin henkilö kokee olevansa hyväksytty vain silloin kun on edelleen kunnollinen eikä näytä suuttumustaan ja vihaansa. Konfliktien pelko on usein tälläiselle henkilölle myös ominaista. Hän lukee ja vaistoaa muiden tunteita ja pyrkii alitajuntaisesti miellyttämään muita välttääkseen riitoja ja erimielisyyksiä.

Lapsuuden aikana ihmiselle kehittyy myös ajatus omasta itsestään. Uskooko hän omiin kykyihinsä, onko optimistinen ja toiveikas vai luuleeko hän olevansa ikuinen epäonnistuja. Psyyken rakentumiselle varsinkin nuoruus on erittäin tärkeää aikaa.

Soittelemisiin, Serena, 246.