Kaikki meedioista

Onko elämää kuoleman jälkeen? Onko mahdollista saada yhteys henkiin? Näitä kysymyksiä olet joskus saattanut pohtia. Vastaus on kyllä, kuolemanjälkeistä elämää on ja yhteydenpito henkien kanssa on mahdollista. Totuus kuolemanjälkeisestä elämästä on meitä kaikkia askarruttava herkkä aihe. Yhteys henkiin ja tuonpuoleiseen on polku, jota vain meedio voi kulkea.

Meediot ovat ihmisiä

Meediot ovat ihmisiä, joille on suotu ainutlaatuinen lahja saada yhteys henkiin ja tuoda tietoa kuolemanjälkeisen elämän todellisuudesta – elämä todellakin jatkuu kuoleman jälkeen. Meediot toimivat siltana tuonpuoleiseen. Istunnot heidän kanssaan mahdollistavat lähteneen viestit jäljelle jääneille, sureville omaisille. Tällä tavoin meedio auttaa heitä hyväksymään menetyksensä ja jatkamaan elämäänsä.

Kanavointi tai mediaalisuus

Kanavointi tai mediaalisuus suoritetaan kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on istunnossa meedion kanssa, jossa asiakas kuulee ja todistaa kaiken tapahtuvan. Henki kanavoituu meedion henkisen ja fyysisen energian kautta ja saa jotain konkreettista, näkyvää tapahtumaan. On äärettömän tärkeää, että istunto suoritetaan paikassa, jossa meediolla on täydellinen ote tapahtumiin, turvallisuuden takaamiseksi. Toinen tapa on mentaalisten meedioiden suorittama yhteyden muodostaminen. Tässä henki tuo tietoa toiselta puolelta meedion henkisen tietoisuuden kautta.Jos haluat tietää enemmän tästä tekniikka tai edes tarvitse apua yhteyttä sukulainen tai muut asiaan liittyvät osapuolet, jotka eivät ole enää kanssamme (ja johdetaan sen jälkeen toiselle puolelle, henkimaailman), kannattaa ottaa yhteyttä ammatillinen välineellä. Kokeile ennustaja24, ne ovat mielestämme ehdottomasti Suomen taitavimmat ja empaattinen puhelin keskisuurten ja ennustajien.

Mentaaliset meediot

Mentaaliset meediot käyttävät kolmea eri keinoa yhteydenpitoon henkien kanssa. Selvänäköisyys (1), joka perustuu ranskankielen kirkasta näköä tarkoittaviin sanoihin. Meedio näkee mielensä kautta hengen, ja kuvailee näkemänsä asiakkaalleen istunnossa. Tämän kaltainen kanavointi voi siis olla subjektiivista tai objektiivista. Selväkuuloisuus (2) on kyky kuulla hengen sanat mielensä kautta. Selvätuntoisuus (3) koetaan yleensä silloin, kun meedio vasta alkaa ymmärtää kykynsä saada yhteys tuonpuoleiseen. Silloin hengen läsnäolo oivalletaan tunteiden kautta.

Kyky olla yhteydessä henkiin ja tuonpuoleisiin tuo mukanaan valtavan vastuun. Henkien instrumenttina oleminen on äärimmäisen tärkeä apu ihmisille, jotka haluavat yhteyden rakastettujensa henkiin. Tämä lahjan avulla voi antaa lohtua omaisille, tai auttaa heitä, jotka vielä harhailevat ymmärtämättä olevansa kuolleita, sekä ymmärtää asioita, joita tavalliset silmät eivätt näe. Vain meedion lahjan avulla voi saada yhteyden tuonpuoleiseen, joka siis on olemassa.

Mitä meedioista tulee tietää

Ennen kuin otat yhteyttä meedioon, sinun tulee ymmärtää heidän osaamistaan. Kerromme tässä sinulle suomalaisten meedioiden taidoista ja ominaisuuksista, ja miten voit hyötyä heidän osaamisestaan. Pähkinänkuoressa asia on näin: Meedio käyttää yliherkkiä aistejaan ymmärtääkseen tietoa, joka ei ole “tavallisten ihmisten” ulottuvissa. Meedioilla on siis kyky tietää ja tehdä asioita, joita muut eivät voi. Tätä kykyään he käyttävät muiden auttamiseen – ei satuttamiseeen.

Mainitsemisen arvoisia mediaalisia ominaisuuksia

Meedioilla on useita erilaisia taitoja, jotka vaihtelevat henkilöstä riippuen. On esimerkiksi kaukonäköisyys, jonka avulla suomalaisetkin meediot hakevat tietoa pitkien matkojen taka. Telekinetiikan avulla esineitä voidaan siirtää niitä koskettamatta ja tiettyjä esineitä katsomalla voidaan myös nähdä tulevaisuuteen. Pyrokinetiikan avulla hallitaan tulta ja kanavoinnin avulla tuodaan viestejä tuonpuoleisesta. Kykyjä käytetään eri tavoin, aina riippuen siitä mitä halutaan tietää tai löytää.

On toki muitakin mediaalisia taitoja, kuten levitaatio (ruumista irtautuminen), hydorokinetiikka (manipulointi veden avulla) ja taikavarvun käyttö (esineiden tai kaivon paikan etsiminen varvun värähtelyjä seuraamalla). Empatiataitojen avulla meedio voi myös vahvistaa asiakkaansa uskoa tiettyyn asiaan. Meedioilla voi olla kaikkia näitä taitoja tai vain yksi niistä. Mitä kokeneempi ja taitavampi meedio, sen parempaa apua saat asiakkaana, ja asioita voidaan ratkaista ilman että koskaan henkilökohtaisesti tapaat meediotasi.

Miksi juuri suomalaismeedio

Hyvä suomalaismeedio ymmärtää sinua ilman laajaa tarvetta kysellä asioita. Joissain tapauksissa sinun ei tarvitse edes määritellä ongelmaasi, sillä meedio näkee sen, riippumatta siitä mitä se koskee: rakkautta, rahaa, terveyttä tms. Halutessasi ohjausta jonkun tietyn asian suhteen, saatat joutua vastaamaan tarkentaviin kysymyksiin. Oikea meedio löytää vastaukset ja antaa sinulle luottamusta siihen, että asiat tulevat menemään hyvin.  

Tärkeä huomio

On olennaista, että tiedät mitä suomalaismeedion tapaamiselta on odotettavissa. Voit ottaa yhteyttä meedioon myös ilman mitään tiettyä ongelmaa, koska saat joka tapauksessa arvokasta tietoa omasta elämästäsi. Anna meedion keskittyä asiaansa ja pidä huolta, että saat kaiken haluamasi tiedon. Älä epäröi esittää lisäkysymyksiä, vaikka ne tuntuisivat sillä hetkellä hankalilta esittää. Suomalaismeedioiden toiminnan tarkoituksena on juuri sinun auttamisesi.

Selevänäkijän todellinen rooli

Sellaista henkilöä, jolla on sekä meedion että selvänäkijän kyky, sanotaan mediaaliseksi selvänäkijäksi. Meedio voi tuntea ja aistia asioita, joita tavallisilla aisteilla ei pystytä tuntemaan. Selvänäkijä puolestaan näkee asioita, ihmisiä jne tavalla, joka ei tavallisilla silmillä ole mahdollista. Selvänäköisyys on näin ollen mediaalisuuden yksi osa.

Kuka on mediaalinen selvänäkijä?


Mediaalinen selvänäkijä on henkilö, jolla on kuudes näköaisti, eli kyky “nähdä kirkkaasti”; käsite, joka tulee ranskan kielen sanasta clairvoyance. Mediaalisilla selvänäkijöillä on kyky nähdä tuhansien kilometrien päässä olevia läheisiä, esineitä eri huoneissa tai suljetuissa laatikoissa ja jopa menneitä tai tulevia tapahtumia.

Mediaalisen selvänäkökyvyn juuret ovat muinaisessa ajassa, jolloin sitä harjoittivat munkit ja pyhimykset. Ennustaminen voidaan siis yhdistää alkukantaisiin uskontoihin, joissa profeetat harjoittivat ennustamista meditaation korkeamman tason ja muiden keinojen avulla. He pystyivät tällä tavoin säätämään mielensä niin intensiiviseen keskittymiseen, että heidän henkiset voimansa vahvistuivat siten, että heistä kehittyi mediaalisia selvänäkijöitä.

Mediaalisia selväkijöitä ja spontaaneja mediaalisia kokemuksia on nykyäänkin, mutta ilman uskonnollista kytköstä. Monethan ovat esimerkiksi kokeneet äkkinäisiä näkyjä tai tunteen siitä, että joku läheinen on suurissa vaikeuksissa. Tällaisia kokemuksia voidaan pitää mediaalisen selvänäköisyyden taustalla olevan ilmiönä, johon tutkijoiden tulisi suhtautua vakavasti ja perehtyä asiaan tarkemmin.

Mikä on selvätuntoisuuden, selväkuuloisuuden ja mediaalisen selvänäköisyyden ero?


Selväkuuloisuus ja selvätuntoisuus ovat erillisiä käsitteitä, jotka usein sekoitetaan mediaaliseen selvänäköisyyteen. Suurin ero on aistivissa elimissä. Kaksi ensin mainittua liittyvät kykyyn kuulla ja tuntea asioita, jotka ovat tavallisten ihmisten ulottumattomissa. Mediaalinen selvänäkökyky on taas kyky aistia ja nähdä jonkun toisen henkilön silmillä asioita, joita tavallinen näkökyky ei havaitse. Yhtälailla on olemassa käsitteitä kuten selvähajuaisti (kyky haistaa), selvätietoisuus (erityinen kyky tietää) ja selvämakuaisti (poikkeuksellinen makuaisti).

Voi tavata joskus henkilön, joka pystyy näkemään kun hänen kaukana asuva läheisensä esimerkiksi sairastuu. Hän voi myös nähdä piilotettuja esineitä paikoissa, joissa tavallinen ihminen ei pysty aistimaan mitään.

Mediaaliset testit


Tällaisia testejä on nykypäivänä kaikkien ulottuvilla, kiitos teknisen kehityksen. Mutta, tulee aina muistaa, että nämä testit ovat hyvin alkeellisia, eivätkä välttämättä kerro onko sinulle mediaalisia kykyjä vai ei. Testi tulisi aina valita jostain alkuperäislähteestä, tuhansien tarjolla olevien nettitestien joukosta. Mikäli haluat tehdä testin, jonka tulokseen varmasti voi luottaa, valitse jonkun mediaalisuutta tutkivan institution tekemä testi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että mediaaliset selvänäkijät kokevat usein tavallisen elämän vaikeaksi, johtuen heidän kuudennesta aististaan. Monessa tapauksessa he pitävät sitä jopa kirouksena. Mutta kannattaa muistaa, että mediaalinen selvänäkökyky on harvoille suotu erityinen lahja, josta tulee olla kiitollinen ja jota tulee käyttää muiden ihmisten auttamiseen.